Claudius-koret
Kære alle,
 
I de seneste uger har koret bestyrelse arbejdet ihærdigt på at få ansat en ny dirigent til koret. 
Vi har annonceret mange steder, og også fået adskillige henvendelser, og i den forløbne uge har vi så haft 5 kandidater til samtale. 
Det har været vigtigt for os at finde en person med en stærk musikfaglig baggrund, som kan give vores repertoire nye impulser, og som kan bringe koret videre i vores musikalske udvikling.
Vi føler, at vi har fundet den rette kandidat, der lever op til vores ønsker i Gustavo Cardinal, som I jo alle kender. Gustavo har et imponerende CV, og en meget stærk og bred baggrund indenfor musikken. 
Han kender os jo vældig godt, og har tænkt meget over, hvordan han skal bringe os videre.
Det vil - i første omgang - ikke være de store værker, der kommer på programmet, men han vil fokusere på nogle mindre udfordrende, men varierede stykker, hvor vi kan arbejde med forskellige komponister, sprog, kombinationer af stemmer, osv. til at udvikle vores fornemmelse for harmonien, stemmekontrol, rytme, mm. og allervigtigst, til at få mere glæde ved at synge sammen som ensemble.   
 
Vi er meget glade for, at Gustavo har ønsket at blive vores dirigent, og vi håber, at I alle vil byde ham velkommen. Gustavo lover, at vi også i fremtiden vil få lov til at høre ham spille klaver!
 
med 
​korl​ig hilsen
Lene 
 
Vi søger en ny dirigent fra 1. september 2015.

Claudius-koret blev dannet i 1977 og består i dag af ca. 40 sangere fordelt på 4 stemmer: Sopran, alt, tenor og bas. Koret er organiseret under AOF i Frederiksberg.
Korets sæson er fra ca. 1. september til ca. 1. maj.
Øveaften er mandag fra 19.00 til 21.30 i Mariendal Kirke, Nitivej, Frederiksberg.
I øvelokalet er der flygel til disposition, og vi har mulighed for nogle gange i sæsonen at få en ekstra instruktør, hvilket fremmer indstuderingen af nye satser. Koret har også en fast tilknyttet repetitør.

Vores repertoire er primært klassisk, men der tilsættes en gang imellem nyere klange.
Vi er et ambitiøst kor, som dog også lægger vægt på et godt socialt samvær.
Koret har normalt to julekoncerter, to forårskoncerter, og deltager desuden i aftensang i forskellige københavnske kirker i løbet af sæsonen.

Vores nye kordirigent har musikalsk og kunstnerisk gennemslagskraft. Vedkommende skal kunne inspirere og engagere korets medlemmer; desuden fastholde og gerne videreudvikle korets standard.
Den kommende kordirigent skal sætte sit personlige præg på koret med nye initiativer og korarrangementer.

Korets hidtidige linje med hensyn til repertoirevalg ønskes tilgodeset i et vist omfang.
Gerne kontakte Lene Andersen, lenet.andersen@gmail.com, tlf  51500537.
Dirigenten aflønnes efter gældende aftenskole regler. Samtaler forvendtes at afholder i løbet af maj og juni.
Claudius-koret i Den Svenske Kirke
Claudius-koret er et seriøst kor med ca 40 medlemmer, hjemmehørende på Frederiksberg, vi synger fortrinsvis klassiske værker. Velkommen til vores hjemmeside!
Claudius-koret består af ca 40 medlemmer i alle aldre, fordelt på 4 stemmer. Vi lægger vægt på et godt og afvekslende repertoire, primært baseret på klassiske værker, men også på et hyggeligt samvær.
 
Koret holder prøve hver mandag aften i sæsonen, første øvedag den 3. september  (normalt primo september – primo maj). Prøverne er fra kl. 19:00 til 21:45, og foregår i Mariendalskirken, Nitivej 17, 2000 Frederiksberg.
 
Vi afholder normalt 1-2 julekoncerter og 1-2 forårskoncerter, og derudover har vi tradition for at deltage i "aftensang" i et par forskellige kirker.
 


 
LIV ASKHOLM er Claudius-korets dirigent.Her kan du følge med i korets aktiviteter og se vores billeder. God fornøjelse!

Claudius-koret er medlem af Kor 72: www.kor72.dk

Klik her for at få dit eget GoMINIsite