Tak fordi du har vist interesse for Claudius-koret.
 
Generelt:
Claudius-koret har eksisteret siden 1977 og vi lægger vægt på et godt og afvekslende repertoire, primært baseret på klassiske værker, men også et hyggeligt samvær og et godt socialt sammenhold.
Vi er ca. 40 medlemmer fordelt på 4 stemmer. Korets dirigent er Gustavo Cardinal.
 
Vi er i koret organiseret som en forening, der er tilsluttet AOF. Vedtægterne er at finde på korets hjemmeside.
Claudius er tilsluttet Kor-72. Dette gør det muligt for vores medlemmer at deltage i større arrangementer med andre kor, bl.a. sommerstævnet i Tønder.
 
 
Prøveaftener:
Koret holder prøve hver mandag aften (kl.19.00 – 21.30) i sæsonen (primo september – primo maj) og foregår i et lokale i Mariendalskirken, Nitivej, 17, 2000 Frederiksberg.
 
Korprøven starter præcis kl. 19.00 med opvarmning og evt. en sang fra Højskolesangbogen, hvorefter vi kaster os over indstuderingen af sæsonens repertoire.
Omkring kl. 20.30 holder vi et kvarters pause, hvor der mulighed for at drikke kaffe.
Kl. 21.30 slutter vi og vi hjælpes ad med at stille stole og borde på plads efter prøven.
 
Der afholdes heldagsprøve (ca. kl. 10:00 – 16:00), en lørdag i løbet af foråret – normalt i marts således at vi får øvet lidt ekstra til forårets koncerter.
 
I november 2017 afholder vi forsøgsvis en ekstra heldagsprøve.
 
Kontingent:
Fuld pris 1.600 kr. per år, Nedsat pris 1.050 kr. per år (Studerende, pensionister). Dette gælder for medlemmer der bor i Københavns og Frederiksberg kommune.
Kontonummer: Danske bank, reg. nr. 1551, kontonr. 6290655
 
Afbud:
Hvis man er forhindret i at møde op til en korprøve, skal man melde afbud via SMS til Anne-Grethe:
2686 7504agn50@hotmail.com.
 
Man skal også på forhånd melde afbud, hvis man ved, at man ikke kan komme til næste prøve.
 
Noder:
Normalt lægger dirigenten nye noder ind på korets hjemmeside, så man selv kan printe dem ud. Hvis man ikke har mulighed for det, finder man en i koret, der kan hjælpe med at printe ekstra eksemplarer ud.
 
 
Koncerter:
I alt afholdes der typisk 3 koncerter inden jul og 2 koncerter i start af maj. Antal og tidspunkt kan dog variere.
 
Fordi koret låner sit øvelokale af Mariendalskirken, giver vi som modydelse koncert i kirken én gang om året.
 
Nye medlemmer skal selv anskaffe en koncertmappe (sort med plastlommer) - kun til brug ved koncerterne. Nærmere info herom ved korstart.
 
Yderligere oplysninger…
Vi afholder ordinær generalforsamling i slutning af september, her vælges bestyrelse. Det er bestyrelsens opgave at sørge for, at hverdagen i koret fungerer bedst muligt.
 
Hvis du har nogen forslag til forbedringer, bedes du henvende dig til et bestyrelsesmedlem.
 
Bestyrelses medlemmer er p.t.: Lene Andersen (Alt) – formand, Judith Weberhofer (Alt) – kasserer, Maya Wulff Jürgensen (Sopran), Charlotte Kamp (Sopran), Julie Boehm (Sopran)
 
Ved sæsonens afslutning afholdes et evalueringsmøde, hvor det er muligt at komme med ris og ros samt fremføre forslag med henblik på den efterfølgende sæson.

 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite